NTN Bearing

Contact Now

133,35 mm x 215,9 mm x 47,625 mm NTN 4T-74525/74850 tapered roller bearings

16000 rpm 42.0000 mm
0.30 mm 9.00 mm

50,8 mm x 112,712 mm x 30,162 mm NTN 4T-39575/39520 tapered roller bearings

S 3034x5.13/16 W 034
8 6.1 kg

17 mm x 30 mm x 13 mm NTN NA4903R needle roller bearings

6300 rpm 6300 rpm
1.00 mm 33.30 mm

NTN NK135X188X121 needle roller bearings

62.0000 mm 0.60 mm
7500 rpm 10000 rpm

NTN CRO-13001 tapered roller bearings

19900 N 10000 rpm
1.00 mm 18.00 mm

6,35 mm x 9,525 mm x 3,175 mm NTN FLRA168AZZ deep groove ball bearings

765 kN 88 mm
83 kN 3 mm

12 mm x 37 mm x 12 mm NTN 6301LLU deep groove ball bearings

2.36 kN 6 mm
6.3 mm 38000 r/min

NTN RUS304 cylindrical roller bearings

1.00 mm 12000 rpm
8500 N 47.0000 mm

35,000 mm x 62,000 mm x 25,500 mm NTN 2J-DF07A52LA1X-GLRAYCS38PX1/L453 angular contact ball bearings

410 mm 410 mm
10800 kN 1730 kN

NTN PK30X40X24.8 needle roller bearings

80.0000 mm 35800 N
19300 N 9000 rpm

NTN CRI-4036 tapered roller bearings

1.1 mm 0.53 kg
10.5 mm 62 mm
1/23